CANCER COACHING

Nie ma takiej sytuacji życiowej, która byłaby całkowicie bezsensowna, wszelkie negatywne wydarzenia pojawiające się w ludzkiej egzystencji, także te związane z chorobą i cierpieniem, można przekształcić w pozytywny sposób, jeśli tylko uda się odnaleźć w sobie odpowiednią wobec tych sytuacji postawę życiową.” Victor Frankl, Homo patiens

Coaching może pomóc choremu w zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do umacniania pewności siebie, tak aby w efekcie stał się on aktywnym uczestnikiem procesu własnego zdrowienia i rozwoju. Rozmawiamy więc o tym, jak chory może lepiej wykorzystać swoje mocne strony, by osiągnąć wyznaczony cel.

CZYM JEST CANCER COACHING ?

Cancer Coaching to warsztat wspierający w drodze do zdrowienia dla osób doświadczających choroby nowotworowej lub osób po przebytej chorobie oraz opiekunów chorych. Wspiera znajdowanie i budowanie siły wewnętrznej, aby odbyć swoją podróż w uważny sposób, bez względu na to czy dalej napotykamy słońce czy też kres podróży. Coach i klient pracują wspólnie nad określeniem i zrozumieniem trudności oraz wyzwań stojących przed chorym, znalezieniem związku między myślami, emocjami i zachowaniami, a także określeniem ich wpływu na codzienne funkcjonowanie. Proces coachingu ma pomóc choremu zmodyfikować i uelastycznić jego sposób myślenia o chorobie, leczeniu i o sobie w procesie zdrowienia.

Coach może pracować m.in. w następujących obszarach:

Korzyści z cancer coachingu:

Cancer coaching- KROKI:

***Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simonton

****Terapia śmiechem, joga śmiechu

*****Techniki relaksacyjne 😊 😊😊

foto2

Marta Kierzkowska-Grzybek 

Biotechnolog, specjalista psychodietetyki, dietoterapeuta, wykładowca akademicki, coach ICF ACC, trener technik relaksacji. Nominowana do Osobowości Roku 2019 w kategorii Nauka ( Gazeta Wrocławska).

Poszukujemy sponsora pod realizację projektu! 

W celu uzyskania informacji na temat pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

Przewiń do góry