ROZLICZ ONLINE PIT 2022

przekaż swoje 1,5% na walkę z nowotworem
KRS 0000550874

W związku z rakiem, przekaż 1,5% podatku!

Razem jesteśmy w stanie zdziałać wiele dobrego.
Pomóż ratować zdrowie i życie naszych podopiecznych.
Twoje 1,5% ma znaczenie!

Komu pomaga Twoje 1,5%?

Zapoznaj się z historią każdego z naszych Podopiecznych.
Rak towarzyszy im w codziennym życiu.
Dajmy im szansę na lepsze jutro!
Termin rozliczenia
podatku dochodowego PIT-37
oraz PIT-36, PIT-38 i PIT-39 upływa

2 maja

Rozlicz pit już teraz

KRS 0000550874

Co wspiera Twoje 1,5% podatku

Wspieramy finansowo osoby chore w refundowaniu bardzo drogiego leczenia onkologicznego.
Pomagamy niematerialnie poprzez organizację akcji świadomościowych.
Angażujemy wolontariuszy do pomocy w hospicjach oraz domach prywatnych osób chorych.
Poprzez program WspieRAK.

Kto może przekazać 1,5% podatku?
Deklaracja PIT 2022:

pracownicy – PIT 37
emeryci/renciści – PIT OP
przedsiębiorcy – PIT 36
przedsiębiorcy-liniowcy – PIT 36L
gracze giełdowi – PIT 38
osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT 39

Rozliczenie PIT – Najczęściej zadawane pytania

Przekazanie jednego procenta jest bardzo proste i zupełnie darmowe – nie wpłynie na wartość  zwrotu podatku. Potrzebujesz jedynie numeru KRS organizacji, którą chcesz wesprzeć, oraz obliczonej kwoty 1,5% Twojego podatku. Zachęcamy do skorzystania z naszego programu do rozliczeń. Wskaże on rubryki, w których trzeba umieścić odpowiednie informacje, oraz obliczy za Ciebie wartość 1,5%.

Jeśli wypełniasz deklarację w programie Twój e-PIT oraz przekazałeś w zeszłym roku swój jeden procent organizacji OPP, Twoje zeznanie będzie automatycznie uzupełnione o jej numer KRS. Możesz nic nie zmieniać i ponownie wesprzeć tę samą organizację lub wybrać opcję „Zmieniam organizację” i wpisać nowy numer KRS. Możesz także zadecydować o celu szczegółowym, np. wskazać subkonto konkretnego podopiecznego fundacji. W kolejnej rubryce masz także możliwość wyrażenia zgody na przekazanie Twoich danych osobowych do wspieranej przez Ciebie organizacji. Wypełnienie obu rubryk jest całkowicie dobrowolne.

Prawo do przekazania jednego procenta podatku ma każdy podatnik rozliczający się w danym roku podatkowym, który nie jest z podatku zwolniony.

Najpopularniejszymi i najczęściej wybieranymi formularzami PIT są przede wszystkim PIT-37 oraz PIT-36. Na pierwszym z nich (PIT-37) rozliczają się osoby pracujące na umowach o pracę, o dzieło czy na zleceniach. Drugi natomiast (PIT-36) jest przeznaczony dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą.
Obok nich mamy jeszcze kilka innych rodzajów PIT (np. PIT-28, PIT-38, PIT-39). W przypadku problemów z wyborem właściwego PITa do naszego rozliczenia pomocny okaże się sprawdzony program, który podpowie jaki formularz będzie odpowiedni. Dowiedz się więcej, jakie są rodzaje deklaracji PIT i dla kogo przeznaczona jest każda z nich?

  • W tym roku wyznaczono następujące terminy złożenia deklaracji podatkowej:
    do 30 kwietnia 2023 – PIT-28
  • do 2 maja 2023 – PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39

Rozliczając PIT, podatnik może skorzystać z różnych preferencji podatkowych. Są to ulgi, odliczenia czy korzystniejsze metody rozliczeń przeznaczone dla osób spełniających określone warunki. Wśród najpopularniejszych preferencji są m.in. ulga prorodzinna (na dzieci), odliczenie darowizn czy rozliczenie z małżonkiem.
Aby w łatwy sposób sprawdzić, jakie ulgi Ci przysługują i je rozliczyć, skorzystaj z programu do rozliczeń PIT, który przeprowadzi Cię przez cały proces i dodatkowo ułatwi obliczenia.

Darowizny, które przekazujemy w trakcie roku m.in. fundacjom czy stowarzyszeniom, możemy później odliczyć od naszego podatku. Dzięki temu z jednej strony wspieramy organizacje, które potrzebują naszej pomocy, z drugiej obniżamy płacony przez nas podatek. Kliknij i zobacz, jak odliczyć podatek z tytułu darowizny.

Nie potrzeba do tego żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy, że przy wypełnianiu zeznania jeden z małżonków zaznaczy odpowiednią rubrykę i wpisze dane współmałżonka. Wymagany jest również wyłącznie jeden podpis. Prawo do rozliczania się ze współmałżonkiem posiadają osoby, które pozostawały przez cały rok w związku małżeńskim oraz we wspólnocie majątkowej, a także nie korzystają z opodatkowania
liniowego, ryczałtem, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.
Najpierw należy osobno, dla każdego małżonka odliczyć ulgi, które mu przysługują. Następnie dodać dochody obojga małżonków, podzielić je przez dwa, wyliczyć podatek od uzyskanej kwoty, a potem pomnożyć razy dwa.

 

Wspieramy osoby chore na nowotwór przez finansowanie leczenia. W celu uzyskania informacji, na temat
pomocy, napisz do nas lub zadzwoń!

Scroll to Top
Przewiń do góry